รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูจ้างสอน
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวณ 6 อัตรา
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)