1
วันครบรอบสถานศึกษา 24 ปี
2
วันครบรอบสถานศึกษา 24 ปี
3
วันครบรอบสถานศึกษา 24 ปี
4
วันครบรอบสถานศึกษา 24 ปี
5
วันครบรอบสถานศึกษา 24 ปี
6
กิจกรรมมอบตัว
7
กิจกรรมมอบตัว
8
กิจกรรมมอบตัว
9
กิจกรรมมอบตัว
10
กิจกรรมมอบตัว