วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นในสาขาวิชาต่างๆ หลากหลายหลักสูตร โดยเปิดสอนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 15-20 คนขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

สาขาพาณิชยการ
       
พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ โปรแกรม MS-WORD โปรแกรมPHOTO SHOP อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-Excel การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โปรแกรม AUTHORWARE
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม POWER POINT การสร้างเว็บไซต์ ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน โปรแกรม ACCESS การสร้างแอนนิเมชั่น การตัดต่อวิดีโอ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว      
 
สาขาอุตสหกรรม
       
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ การขับรถยนต์ ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร นอกอาคาร
ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างซ่อนเรือไฟเบอร์กล๊าส
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือ

ช่างซ่อมเบรครถยนต์ ช่างซ่อมวิทยุ เทป และ
โทรทัศน์สี
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  
 
สาขาคหกรรม
       
ช่างเสริมสวย การนวดแผนไทย การทำผ้าบาติก การผสมเครื่องดื่ม
ช่างตัดผมชาย การนวดสปา การเพ็นท์สี การถักโครเชท์
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ศิลปะการจีบผ้า การทำขนมอบ การกัดลายกระจก
การทำดอกไม้ ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก การทำขนมไทย การทำดอกไม้จากใบยาง
การทำเครื่องหอมไทย การทำเครื่องประดับจากคริสตอล    
 
สาขาศิลปกรรม
       
เต้นแอร์โรบิกแด๊นซ์