ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
     
  จำนวน นักเรียน นักศึกษา ปี 2556
  จำนวน นักเรียน นักศึกษา ปี 2557